Ntando PZ Mbatha

image
Bangibiza uNtando
Uxebe woShandu
Ozalwa uKaDlodlo noMbatha
Ngingusibindi ogidela izitha
Ophikela ngenkani
Owavala amathanga baze bambiza ngenyumba
Okhanda limtshela okwakhe
Yena owadela etshelwa ukuthi angeke aphumelele
Otete iwele lakhe emhlane
Baze bathi uyasangana ngoba mbili
Imina uMaShandu
Yena okwathiwa angeke aphile
Okwakufanele ashabalale esiswini sikanina
Igumbi labaswelayo
Onhliziyo imhlophe kucasha iqhwa amahloni
Ebizwa ngoNtando ngoba unina kuthiwa wadlisa uyise
Intandokazi noma bengafuni ukuvuma
Bamuthanda bemuzonda kunjalo
Bathi uyasangana uma esebenza
Abazi ukuthi wabizwa lomuntu.
Osho ngesitho sebhodlea
Bathi akanasisu uyadla na lomuntu
Esho ngomdidi ophila wodwa
Imamatheke kukhanye inhliziyo kodangabele
Yinhle nayi intokazi

Advertisements